Rusya’da Blockchain Ne Durumda ?
  • Ahmet G.

Rusya’da Blockchain Ne Durumda ?

Rusya'da yapılan anket çalışmalarına göre, Rus şirketlerinin ve çalışanlarının blockchain teknolojisine olan güveni ve ilgisi düşüş göstermektedir. Ankete katılan şirketlerin blockchain teknolojisine olan güveninin son üç yılda 3 kat azaldığı belirtilmektedir. Önceki bir ankette %29'luk bir oran blockchain teknolojisine yatırım yapacaklarını düşünürken, son ankette bu oran %8'lere düşmüştür.

Anketi yapan şirket, Rus şirketlerinin blockchain teknolojisi yerine diğer dijital çağ ürünlerine yatırım yapmaya yönelmeye başladığını belirtmektedir. Bununla birlikte, raporda blockchain teknolojisinin bazı sektörlerde hala ciddi olduğu ve enerji sektörü gibi alanlarda projelerin başarılı olduğu ifade edilmektedir.

Rusya hükümeti önceleri blockchain teknolojisine büyük önem veriyordu ve şirketlere yatırımlarını bu alana yapmaları konusunda teşviklerde bulunuyordu. Ancak son üç yılda blockchain teknolojisine olan ilginin azaldığı ve yatırımların düştüğü görülmektedir. Rusların neden böyle bir karar aldığı tam olarak belirlenmemiş olsa da, blockchain teknolojisine olan güvenin azalması ve diğer dijital ürünlere yönelme eğiliminin etkili olduğu düşünülmektedir.

Rusya hükümetinin blockchain teknolojisine yatırım yapma kararından vazgeçtiği ve önceki planlanan bütçeyi düşürdüğü belirtilmektedir. Ancak bazı sektörlerde blockchain teknolojisinin hala önemli olduğu ifade edilmektedir.